За компанията

“Булминвекс – ГБ” ЕООД е първата фирма в България за бутилиране на минерална вода - извор “Горна Баня”, сондаж № 3 с търговско наименование “Горна Баня 1”,  и е основана през 1958 г.

Минералната вода “Горна Баня” е известна в България с уникалните си питейни качества и слаба минерализация, което я прави предпочитана от...

Прочетете повече

Сертификати за качество

Вижте нашите сертификати за качество, управление и безопасност.

 • Бутилираща линия на минерална вода "Горна Баня 1"

  През 2013 г. се откри  нов производствен цех включващ три нови  линии за производство на предлаганите от дружеството в момента номенклатури на пазара и един общ робот-палетизатор за автоматизиране финалната фаза на производствения процес. Линиите са за:
  1. Производство и бутилиране на бутилки с вместимост от 5 л до 12 л.
  2. Бутилиране на 19 л РЕТ бутилки
  3. Производство и бутилиране на бутилки за натурална и газирана вода с вместимост от 0,1 л до 3 л.
  4. Робот-палетизатор за бутилки от 0,1 л до 19 л.
  Новите линии  произвеждат продукция, съобразена с опита и практиката на водещи
  европейски и световни марки в бранша. 

 • Къде се бутилира минералната вода

  Натурална минерална вода “Горна Баня” се бутилира в района на водоизточника Сондаж №3, като се довежда до предприятието чрез директна тръбопроводна връзка.
  Натурална минерална вода “Горна баня” се бутилира в помещения, отговарящи на изискванията на Наредба №5 от 25.05.2006 г. на МЗ и МЗГ и технологично оборудване, което съответства на изискванията на директива за машините 2006/42/ЕС.
  В Дружеството има изградена система за контрол на качеството, съобразена с добрата производствена практика и внедрена интегрирана система от ISO 9001:2008 и FSSC 22000:2010