Сертификат FSSC 22000:2013 за безопасност на храните

Булминвекс - ГБ ЕООД с адрес ул. „Борислав Огойски" № 14,1614 София, България е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 Food Safety System Certification scheme for food safety systems including ISO 22000:2005, ISC^S 22002-1 and additional FSSC 22000 requirements за следните дейности:

Добив и доставка на бутилирана натурална минерална вода и газирана натурална вода от сондаж 3, находище Горна Баня, София, България.
 
Този сертификат се издава на основание на сертификационната схема на FSSC 22000, версия 3, публикувана на 10 Април 2013.Системата за сертифициране се състои минимум от годишен одит на Системата за управление на безопасността на храните и минимум годишна проверка на елементите на ДПП, включени в схемата и ISO /TS 22002-1.