Минерална вода - 0.330 L

Минерална вода - 0.330 L

0.34
лв/бр.
0.330
12
0.34
Аниони mg / L
Cl- 2,66
F- 0,16
SO42- 19,75
Катиони mg/L
Na+ 29,24
K+ 0,35
Ca2+ 1,40
0.34