Минерална газирана вода - 1.5 L

Минерална газирана вода - 1.5 L

0.74
лв/бр.
1.5
6
0.74
Минерализация 142,85 mg/L
Електропроводимост 169μs/cm
Аниони mg / L
Cl- 2,66
F- 0,16
SO42- 19,75
Катиони mg/L
Na+ 29,24
K+ 0,35
Ca2+ 1,40
HSiO3- 6,43
0.74