Минерална вода - 1.5 L

Минерална вода - 1.5 L

0.66
лв/бр.
1.5
6
0.66
pH 9,79
Минерализация 142,85 mg/L
Електропроводимост 169μs/cm
Аниони mg / L
Cl- 2,66
F- 0,16
SO42- 19,75
CO32- 36,01
HCO3- 9,15
Катиони mg/L
Na+ 29,24
K+ 0,35
Ca2+ 1,40
NH4+ <0,05
Li+ <0,05
0.66