Минерална вода - 10 L

Минерална вода - 10 L

2.70
лв/бр.
10
1
2.70
Аниони mg / L
Cl- 2,66
F- 0,16
SO42- 19,75
Катиони mg/L
Na+ 29,24
K+ 0,35
Ca2+ 1,40
2.70