Газирана вода, стъклена бутилка - 1.00 L

Газирана вода, стъклена бутилка - 1.00 L

1.55
лв/бр.
1.00
6
1.55
Минерализация 142,85 mg/L
Електропроводимост 169μs/cm
Аниони mg / L
Cl- 2,66
F- 0,16
SO42- 19,75
Катиони mg/L
Na+ 29,24
K+ 0,35
Ca2+ 1,40
1.55