Минерална газирана вода - 0.500 L

Минерална газирана вода - 0.500 L

0.54
лв/бр.
0.500
12
0.54
Минерализация 142,85 mg/L
Електропроводимост 169μs/cm
Аниони mg / L
Cl- 2,66
F- 0,16
SO42- 19,75
Катиони mg/L
Na+ 29,24
K+ 0,35
Ca2+ 1,40
HSiO3- 6,43
0.54