За нас

“БУЛМИНВЕКС – ГОРНА БАНЯ” ЕООД е първата фирма в България за бутилиране на минерална вода - извор “ГОРНА БАНЯ”, сондаж № 3 с търговско наименование “ГОРНА БАНЯ 1”,  и е основана през 1958 г. Фирмата е собственост на Централен кооперативен съюз.

Върху етикета ни ОРР /ориентиран полипропилен/ произведен по съвременна технология гордо стои – първа бутилираща фирма в България. Питейните качества и безупречната чистота на минералната вода я правят предпочитана за крайния потребител. Това, по което потребителите могат да различат на пазара нашата стока, са  знак “1 - Първа бутилираща” и марката КООП, която е гаранция за качество и за конкурентна цена.

Водата „Горна баня № 1“ за извора:

Минералната вода “ГОРНА БАНЯ” е известна в България с уникалните си питейни качества и слаба минерализация, което я прави предпочитана от потребителя.

Въз основа на направени изследвания горнобанската натурална минерална вода се характеризира като вода с ограничено съдържание на минерали, със стабилен физико-химичен състав и свойства, чиста по отношение на санитарно химични и антропогенни замърсявания.

Според своя тип водата е хидрокарбонатна-сулфатна натриева. Резултатите от анализите, които правим показват стабилност на минералната вода и отсъствие на влияние на външната среда върху нейния състав. Изследванията върху бутилираната минерална вода след лагеруване показват стабилност на физико-химичните параметри в продължение най-малко на две години. Това е една великолепна вода –вкусна, пивка, с изключително висока природна чистота, мека, запазваща качествата и показателите си най-малко две години при технологически правилно бутилиране.