Сертификат от Министерство на здравеопазването за произход, състав и свойства на минералната вода

Тази сертификат удостоверява, че минералната вода, добита от водовземно съоръжение „сондаж № 3", находище на минерална вода „София-Горна баня", кв. „Горна баня", район „Овча купел", Столична община, област София, може да се използва за бутилиране за питейни цели.

Сертификатът е валиден за срок 5 години от датата на издаването му.

Сертификат от Министерство на здравеопазването за произход, състав и свойства на минералната вода