Качествата на минералната вода

Минералната вода от сондаж № 3 в Горна Баня се бутилира от  “БУЛМИНВЕКС - ГБ” ЕООД, сондажът е изграден през 1958 г.
Въз основа на направени изследвания горнобанската натурална минерална вода се характеризира като вода с ограничено съдържание на минерали, със стабилен физико-химичен състав и свойства, чиста по отношение на санитарно химични и антропогенни замърсявания. 

Според своя тип водата е хидрокарбонатна-сулфатна натриева. Резултатите от непрекъснатите анализи, които правим показват стабилност на минералната вода и отсъствие на влияние на външната среда върху нейния състав. Изследванията върху бутилираната минерална вода след лагеруване показават също стабилност на физико-химичните параметри в продължение най-малко на две години.

Лечебно - профилактични свойства

Лечебно - профилактичните свойства на минералната вода се определят от комплексното действие на нейните лечебни фактори - наличните химични компоненти и специфично действащите съставки (хидрокарбонатни и сулфатни йони и метасилициева киселина), както и на нейната хипотоничност.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно - урологични (бъбречно - каменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); жлъчно -чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); стомашно -чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); обменно - ендокринни (подагра, диабет); хронични професионални интоксикации и при лица експонирани на вредни за здравето вещества (олово, радионуклиди, токсични вещества от фармацевтичната промишленост и др.). 

За питейното балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно - профилактичния курс).

При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно - двигателния апарат (хронични дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания: артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити и др.); на вътрешните органи (на гастроинтестиналния тракт: хронични гастрити и колити, хронични холецистити и хепатити и др.; на пикочоотделителната система: хронични пиелонефрити със или без калкулоза, цистити, уретрити и др.).